Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Campanula rechingeri
Campanula reiseri
Campanula rotundifolia
Campanula rupestris
Campanula rupicola
Campanula sartorii
Campanula saxatilis cytherea
Campanula saxatilis saxatilis
Campanula sciathia
Campanula scopella
Campanula spatulata filicaulis
Campanula spatulata spatulata
Campanula spatulata spruneriana
Campanula sporadum
Campanula stenosiphon
Campanula thessala
Campanula topaliana cordifolia
Campanula topaliana delphica
Campanula topaliana topaliana
Campanula trachelium athoa