Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurea athoa parnonia
Cardamine carnosa
Centaurea athoa athoa
Centaurea armoracifolia
Cardamine bulbifera
Campanula goulimyi
Centaurea argentea
Centaurea amplifolia
Cardamine amara
Centaurea alba deusta
Centaurea alba brunea
Campanula glomerata hispida
Calystegia sepium sepium
Callitriche lenisulca
Calamintha cretica
Centaurea alba albanica
Centaurea affinis pallidior
Centaurea affinis laconiae
Centaurea affinis denudata
Capsella grandiflora