Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Allium vineale
Alchemilla flabellata
Adiantum capillus-veneris
Achillea holosericea
Allium ursinum ucrainicum
Allium tardans
Alchemilla fallax
Allium subhirsutum
Allium suaveolens
Alchemilla bulgarica
Adenostyles alliariae alliariae
Allium staticiforme
Allium stamineum
Alchemilla aroanica
Allium sphaerocephalon trachypus
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Alchemilla amphisericea
Actaea spicata
Achillea grandiflora
Achillea ageratilofia ageratifolia