Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Rhamnus pichleri Ράμνος του Πίχλερ
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Rhamnus alaternus Ράμνος ο …
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Rhamnus pumilus Ράμνος ο νάνος
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Pyrgus cinarae Πύργος ο σταχτύς
Podisma pedestris pedestris Πόδισμα …
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Pyrgomorha conica conica Πυργομόρφη η κωνική
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Buxus sempervirens Πυξός
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Ptilostemon chamaepeuce Πτιλοστήμων η Χαμαιπεύκη
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα