Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aremonia agrimonoides agrimonoides
Aremonia agrimonoides pouzarii
Arenaria biflora
Arenaria conferta conferta
Arenaria conferta serpentinii
Arenaria cretica
Allium obtusiflorum
Ajuga chamaepitys chia
Allium pallens pallens
Arenaria deflexa
Arenaria filicaulis filicaulis
Arenaria filicaulis graeca
Arenaria filicaulis teddii
Arenaria fragillima
Arenaria gionae
Arenaria phitosiana
Allium paniculatum villosulum
Ajuga iva
Arisarum vulgare vulgare
Asperula suberosa