Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Calendula suffruticosa suffruticosa
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Campanula columnaris
Callitriche truncata truncata
Caltha palustris
Caltha palustris laeta
Calycocorsus stipitatus
Calystegia sepium sepium
Calystegia silvatica
Calystegia soldanella
Campanula aizoon aizoides
Campanula aizoon aizoon