Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Ornithopus pinnatus Ορνιθόπους ο πτερωτός
Ornithopus compressus Ορνιθόπους ο πεπιεσμένος
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Quercus pedunculiflora Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο)
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Acer platanoides Νεροπλάτανος