Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Taxus baccata Ίταμος
Taraxacum gionense
Taraxacum fragosum
Taraxacum aganippeum
Taraxacum fibratum
Tephroseris integrifolia aucheri
Taraxacum epirense
Tanacetum vulgare
Telephium imperati pauciflorum
Telephium imberati orientale
Taraxacum edessicum
Telekia speciosa
Tephroseris integrifolia integrifolia
Tetragonolobus biflorus
Tetragonolobus purpureus
Teesdalia coronopifolia
Taraxacum deorum