Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Xanthium brasilicum
Xanthium orientale
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium strumatium
Xeranthemum annuum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum inapertum
Xerohippus solerii Ξηρόιππος ο Σολέριος
Xya variegata Ξύα η ποικιλούσα
Xya pfaendleri Ξύα του Πφαίντλερ
Xenus cinereus Ρωσότριγγας