Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Taraxacum poliochlorum
Taraxacum protervum
Taraxacum radinum
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum serotinum
Taraxacum subolivaceum
Taraxacum thessalicum
Taraxacum vexatum
Taraxacum xanthiense
Taraxacum delphicum
Teesdalia coronopifolia
Telekia speciosa
Telephium imberati orientale
Telephium imperati pauciflorum
Tephroseris integrifolia aucheri
Tephroseris integrifolia integrifolia
Tetragonolobus biflorus
Tetragonolobus purpureus
Taraxacum fragosum
Teucrium divaricatum villosum