Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Trifolium patens
Trifolium patulum
Trifolium phleoides
Trifolium physodes
Trifolium pignantii
Trifolium pilczii
Trifolium pratense
Trifolium purpureum
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Trifolium scabrum
Trifolium spadiceum
Trifolium speciosum
Trifolium spumosum
Trifolium squarrosum
Trifolium stellatum
Trifolium striatum
Trifolium strictum
Trifolium suffocatum
Trifolium tenuifolium