Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Paronychia macrosepala
Papaver somniferum setigerum
Pancratium maritimum
Paeonia mascula russii
Paeonia clusii
Paronychia macedonica
Peucedanum aequiradium
Paronychia kapela chionaea
Papaver rhoeas
Peucedanum aegopodioides
Peucedanum achaicum
Peucedanum alpinum
Peucedanum arenarium
Peucedanum austriacum
Peucedanum carvifolia
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum longifolium
Peucedanum obtusifolium
Paronychia echinulata
Petrosimonia brachiata