Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Psophus stridulus Ψόφος …
Psorodonotus illyricus macedonicus Ψωροδυνατός ο ιλλυρικός
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Pseudochazara cingovskii Ψευδοχαζάρα του Κινγκόφσκι
Pseudochazara orestes Ψευδοχαζάρα ο Ορέστης
Pseudochazara graeca Ψευδοχαζάρα η γραική
Pseudochazara anthelea Ψευδοχαζάρα η ανθαλέα
Pseudochazara tisiphone Ψευδοχαζάρα η Τισιφώνη
Pseudochazara amymone Ψευδοχαζάρα η Αμυμώνη
Pseudophilotes bavius Ψευδοφιλότης ο …
Pandion haliaetus Ψαραητός
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Pachychilon pictus Χειλάς
Phocaena phocaena Φώκαινα