Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Onopordum bracteatum ilex
Onopordum bracteatum myriacanthum
Onopordum caulescens atticum
Onopordum caulescens caulescens
Onopordum illyricum cardunculus
Onopordum illyricum illyricum
Onopordum laconicum
Onopordum majorii
Onopordum messeniacum
Onopordum tauricum
Onosma elegantissimum
Onosma epiroticum
Onosma erectum erectum
Onosma erectum malickyi
Onosma euboicum
Onosma frutescens