Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Koeleria lobata
Koeleria pyramidata
Koeleria splendens
Kundmannia sicula
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός
Knipowitschia panizzae Ευηνογωβιός
Knipowitschia thessala Θεσσαλογωβιός
Kirinia climene Κιρινία η Κλιμένη
Kirinia roxelana Κιρινία η Ροξελάνη
Kretania psylorita Κρετανία η ψυλορίτης
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός