Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Helicotrichon pubescens pubescens
Heliotropium curassavicum
Heliotropium dolosum
Heliotropium europaeum
Heliotropium halacsy
Heliotropium hirsutissimum
Heliotropium suaveolens suaveolens
Heliotropium supinum
Helleborus cyclophyllus
Hemarthria altissima
Helianthus tuberosus
Haplophyllum buxbaumii
Heptaptera colladonioides
Heracleum orphanidis
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Heracleum sphondylium ternatum
Hermodactylus tuberosus
Herniaria cinerea
Herniaria degenii
Herniaria parnassica cretica