Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Genista acanthoclada Γενίστα η ακανθόκλαδη
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Galanthus elwesii
Galium absurdum
Galactites tomentosa
Gagea lutea
Galium advenum
Galium aegeum
Galium agrophilum
Galeopsis tetrahit
Galeopsis speciosa
Gagea villosa
Galeopsis ladanum
Galeopsis bifida
Gagea reticulata
Gagea granatellii
Gagea fibrosa
Galeobdolon luteum montanum
Galega officinalis