Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Glyceria maxima
Glyceria plicata
Glyceria spicata
Glycyrrhiza echinata
Glycyrrhiza glabra
Gnaphalium hoppeanum magellense
Gnaphalium roeseri pichleri
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista acanthoclada Γενίστα η ακανθόκλαδη
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Genista fasselata Γενίστα η διάστικτη
Genista albida Γενίστα η λευκάζουσα
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista depressa Γενίστα η πεπιεσμένη
Genista carinalis Γενίστα η τροπιδοφόρος
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας