Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Gymnospermium altaicum
Gynandriris monophylla
Gynandriris sisyrinchium
Gypsophila glomerata
Gypsophila muralis
Gypsophila nana
Galenthus cilicicus
Gratiola officinalis
Gagea chrysantha
Gagea fibrosa
Gagea fistulosa
Gagea graeca
Gagea granatellii
Gagea lutea
Gagea minima
Gagea peduncularis
Gagea pratensis
Gagea pusilla
Gagea reticulata
Gagea villosa