Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Eupatorium cannabinum cannabinum
Euphorbia acanthothamnos
Euphorbia agraria
Euphorbia akenocarpa
Euphorbia aleppica
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia apios
Euphorbia arguta
Euphorbia baselices
Euphorbia capitulata
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia characias characias
Euphorbia characias wulfenii
Euphorbia cyparissias
Euphorbia deflexa
Euphorbia dimorphocaulon
Euphorbia epithymoides
Euphorbia esula esula
Euphorbia esula tommasiniana