Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Equisetum palustre
Equisetum ramosissimum
Equisetum sylvaticum
Elymus lazicus divaricatus
Equisetum telmateia
Eragrostis pilosa
Elymus pycnanthus
Edraianthus parnassicus
Elymus repens repens
Erigeron acer acer
Erigeron alpinus
Erigeron atticus
Erigeron epiroticus
Erigeron glabratus
Echinops sphaerocephalus albidus
Erinaceus europaeus drozdovskii
Emex spinosa
Erodium chium chium
Echinophora spinosa
Erophila verna spathulata