Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Carduus macrocephalus inconstrictus
Carduus macrocephalus insularis
Carduus macrocephalus sporadum
Carduus personata ablidus
Carduus thoermeri
Carduus tmoleus
Carex acuta
Carex appropinquata
Carex atrata atrata
Carex canescens
Carex caryophyllea
Carex cretica
Carex davalliana
Carex depauperata
Carex digitata
Carex distachya
Carex distans
Carex divisa
Carex divulsa divulsa
Carex divulsa leersii