Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cynthia cardui Κύνθια του Καρδού
Cynanchum acutum Κύναγχο το οξύ
Cygnus olor Κύκνος
Cotinus coggygria Κότινος
Corvus corax corax Κόρακας
Conyza bonariensis Κόνυζα η Μποναριένσιος
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος