Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Campanula tubulosa
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Cheilanthes persica
Cheilanthes pteridioides
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus
Carum heldreichii
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium foliosum
Chenopodium multifidum
Carum rigidulum bulgaricum
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Carum rigidulum palmatum
Carum rupestre
Camphorosma monspeliaca
Carum strictum
Catabrosa aquatica
Chondrilla juncea
Colchicum lingulatum