Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthoxanthum ovatum Ανθόξανθο το ωοειδές
Anthocharis cardamines Ανθόχαρις της Καρδαμίνης
Anthocharis gruneri Ανθόχαρις του Γκρούνερ
Anthocharis damone Ανθόχαρις του Δάμωνα
Anterastes serbicus Αντεραστής ο Σερβικός
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Apatura iris Απάτουρα η Ίρις
Apatura metis Απάτουρα η Μέτις
Apatura ilia Απάτουρα του Ιλίου
Aporia crataegi Απορία του Κράταιγου
Aricia artaxerxes macedonica Αρίτσια του Αρταξέρξη
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arachnocephlus vestitus Αραχνοκέφαλος ο …
Argynnis paphia Αργυρίς η Πάφια
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Arenaria saponarioides Αρενάρια η σαπωναριόμορφη