Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anchusa variegata Αγχούσα η ποικιλόχρωμη
Anchusa aggregata Αγχούσα η προστιθέμενη
Anchusa stylosa Αγχούσα η στυλώδης
Anchusa spruneri Αγχούσα του Σπρούνερ
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Aizoon hispanicum Αείζωο
Atherina boyeri Αθερίνα
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Aegilops neglecta Αιγίλωψ ο αμελής
Aegilops geniculata Αιγίλωψ ο γονατώδης
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Aegilops cylindrica Αιγίλωψ ο κυλινδρικός
Aegilops lorentii Αιγίλωψ ο λορέντιος
Aegilops uniaristata Αιγίλωψ ο μονάθερος
Aegilops speltoides Αιγίλωψ ο πελτοειδής
Aegilops triuncialis Αιγίλωψ ο τριούγκιος