Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Silene urvillei Σιληνή του Ουρβίλ
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Silene nutabunda Σιληνή
Betula pendula Σημύδα
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Sedum samium Σέδο της Σάμου
Sedum delicum Σέδο
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Rhus coriaria Ρούδι
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)