Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Juncus maritimus
Juncus minutulus
Juncus sphaerocarpus
Juncus striatus
Juncus subulatus
Juncus tenuis
Juncus thomasii
Juncus trifidus trifidus
Jurinea cadmea
Jurinea consanguinea
Jurinea mollis
Jurinea taygetea
Kernera saxatilis
Kickxia commutata commutata
Kickxia commutata graeca
Kickxia elatine crinita
Kickxia elatine elatine
Kickxia spuria integrifolia
Kickxia spuria spuria
Knautia ambigua