Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Balaenoptera physalus Πτεροφάλαινα
Pteronemobius heydeni Πτερονεμόβιος του Χέϋδεν
Pteronemobius gracilis Πτερονεμόβιος ο χαρίης
Pterocephalus brevis Πτεροκέφαλος ο βραχύς
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Prionotropis appula Πριονοτρόπις …
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός
Sorbus torminalis Πρακανιά
Putoria calabrica Πουτόρια
Quercus coccifera Πουρνάρι
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Pulicaria arabica Πουλικάρια η αραβική
Potentilla supina Ποτεντίλλα η ύπτια