Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Zygophyllum album Ζυγόφυλλο το λευκό
Zostera noltii Ζοστέρα του Νολτ
Zostera maritima Ζοστέρα η θαλάσσια
Ziziphus lotus Ζίζιφος ο λωτός
Zelkova abelicea Αμπελιτσιά
Zantedeschia aethiopica
Zannichellia palustris
Ziziphora capitata