Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Trifolium tomentosum
Trifolium trichopterum
Trifolium uniflorum
Trifolium velenovskyi
Trifolium vesiculosum
Taxus baccata Ίταμος
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tilia tomentosa Ασημοφλαμουριά
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος
Tordylium maximum Καυκαλήθρα η μέγιστη
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος
Teline monspessulana Τελίνη του Μονπελιέ