Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Potentilla kionaea
Potentilla laciniosa
Potentilla micrantha
Potentilla pedata
Potentilla pindicola
Potentilla recta
Potentilla reptans
Potentilla speciosa
Prenanthes purpurea
Primula elatior elatior
Primula veris columnae
Primula vulgaris sibthorpii
Primula vulgaris vulgaris
Prunella cretensis
Prunella laciniata
Prunella vulgaris
Pseudognaphalium luteo-album
Pseudorchis frivaldii
Pseudorlaya pumila
Psilurus incurvus