Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Herniaria micrantha
Herniaria nigrimontium
Herniaria parnassica cretica
Herniaria parnassica parnassica
Hesperis dinarica
Hesperis laciniata
Hesperis matronalis
Hesperis rechingeri
Hesperis sylvestris sylvestris
Hesperis theophrasti
Hesperis theophrasti graeca
Hesperis verroiana
Helicotrichon agropyroides
Hedysarum spinosissimum
Hieracium alpicola
Hieracium arpadianum
Hieracium barbatum
Hieracium cymosum sabinum