Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Allium commutatum
Allium cupani cupani
Allium cupani hirtovaginatum
Allium cyrilii
Allium dilatatum
Allium favosum
Allium ferrinii
Allium flavum flavum
Allium flavum tauricum
Allium frigidum
Allium gomphrenoides
Allium goulimyi
Allium guttatum dalmaticum
Allium guttatum guttatum
Allium guttatum sardoum
Allium heldreichii
Allium hymettium
Allium integerrimum
Allium longanum
Allium pillosum