Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aegopodium podagraria
Achillea nobilis
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Aetheorhiza bulbosa bulbosa
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Aethionema carlsbergii
Aethionema cordatum
Aethionema iberideum
Aethionema orbiculatum
Aethionema polygaloides
Aethionema retsina
Aethionema saxatile creticum
Aethionema saxatile graecum
Aethionema saxatile oreophilum
Agave americana
Agrimonia eupatoria eupatoria
Agrimonia procera
Ajuga reptans