Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Juniperus foetidissima Βουνοκυπάρισσο
Rubus hirtus Βουνοβατομουριά
Bunias erucago Βουνιάς η ροκόμορφη
Buglossoides arvensis sibthorpiana Βουγλωσσοειδές του Σίμπθορπ
Buglossoides arvensis gasparrinii Βουγλωσσοειδές του Γκασπαρίνι
Buglossoides tenuiflora Βουγλωσσοειδές το στενόφυλλο
Buglossoides arvensis arvensis Βουγλωσσοειδές το αρουραίο
Bombycilaena discolor Βομβυτσίλαινα η δίχρωμη
Amaranthus graecizans Βλήτο το …
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Quercus virgiliana Βιργιλιανή βελανιδιά