Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Daphne gnidioides Δαφνούλα η γκνιδιοειδής
Daphne oleoides Δαφνούλα ελαιοειδής
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Laurus nobilis Δάφνη
Gomphocarpus fruticosus Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής
Gaudinia fragilis Γκουντίνια η εύθραυστη
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Globularia stygia Γκλομπουλάρια της Στύγας
Globularia cordifolia Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη
Salix caprea Γιδοϊτιά
Jasminum fruticans Γιασεμί το θαμνώδες
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Genista halacsyi Γενίστα του Χαλάξυ