Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Rhagadiolus edulis
Rhagadiolus stellatus
Rhazya orientalis
Rosa sicula Αγριοτριανταφυλλιά η Σικελική
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa sempervirens Αγριοτριανταφυλλιά η αειθαλής
Rosa squarosa Αγριοτριανταφυλλιά η αιχμηρή
Rosa obtusifolia Αγριοτριανταφυλλιά η αμβλόφυλλη
Rosa orientalis Αγριοτριανταφυλλιά η ανατολική
Rosa arvensis Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία
Rosa gallica Αγριοτριανταφυλλιά η γαλλική
Rosa foetida Αγριοτριανταφυλλιά η δύσοσμη
Rosa elliptica Αγριοτριανταφυλλιά η ελλειπτική
Rosa rubiginosa Αγριοτριανταφυλλιά η ερυθρωπή
Rosa dumalis Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης
Rosa caryophyllacea Αγριοτριανταφυλλιά η καρνόφυλλη
Rosa pulverulenta Αγριοτριανταφυλλιά η κονιορτόδης
Rosa pendulina Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής
Rosa canina Αγριοτριανταφυλλιά η κυνοροδή