Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Polypogon monspeliensis
Polypogon viridis
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Portulaca oleracea oleracea
Potamogeton acutifolius
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton coloratus
Potamogeton compressus
Potamogeton crispus
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton nodosus
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton pusillus
Papaver purpureomarginatum
Potentilla apennina stojanovii