Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Allium circinnatum peloponnesiacum
Agrimonia procera
Allium commutatum
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus nemorosa
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Allium cupani hirtovaginatum
Allium cyrilii
Acinos alpinus majoranifolius
Allium dilatatum
Anthyllis aurea
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria hispidissima
Anthyllis vulneraria pindicola
Anthyllis vulneraria praepropera
Anthyllis vulneraria pulchella
Arisarum vulgare vulgare