Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valeriana tuberosa
Valeriana tripteris
Valeriana olenaea
Valeriana officinalis officinalis
Valeriana officinalis collina
Valeriana montana
Valeriana italica
Valeriana crinii epirotica
Valeriana crinii crinii
Valeriana bertiscea
Valeriana asarifolia
Valeriana alliariifolia
Valantia muralis
Valantia hispida
Valantia aprica
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccaria pyramidata
Vaccaria hispanica grandiflora