Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum subolivaceum
Taraxacum serotinum
Taraxacum scolopendrium
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum radinum
Taraxacum protervum
Taraxacum poliochlorum
Taraxacum pindicola
Taraxacum parnassicum
Taraxacum officinale
Taraxacum nudum
Taraxacum molybdocephalum
Taraxacum minimum
Taraxacum megalorhizon
Taraxacum hoppeanum
Taraxacum graecofontanum
Taraxacum gracilens
Taraxacum gionense
Taraxacum fragosum
Taraxacum fibratum