Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scrophularia canina canina
Scrophularia canina bicolor
Scrophularia auriculata
Scrophularia aestivalis
Scorzonera sublanata
Scorzonera scyria
Scorzonera purpurea peristerica
Scorzonera purpurea rosea
Scorzonera parviflora
Scorzonera mollis mollis
Scorzonera mollis idaea
Scorzonera lanata
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Scorzonera hispanica
Scorzonera elata
Scorzonera doria
Scorzonera crocifolia
Scorzonera cretica
Scorzonera cana
Scorzonera austriaca austriaca