Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paeonia clusii
Paeonia mascula russii
Paeonia mascula hellenica
Paeonia mascula mascula
Paeonia parnassica
Paeonia peregrina
Paeonia rhodia
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Pallenis spinosa spinosa
Pallenis spinosa microcephala
Pancratium maritimum
Panicum repens
Papaver albiflorum
Papaver apulum
Papaver argemone nigrotinctum
Papaver dubium
Papaver gracile
Papaver guerlekense
Papaver hybridum
Papaver lecoqii