Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Parus major major Καλόγερος
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Parvotrisetum myrianthum
Paspalum paspalodes
Passer domesticus Σπουργίτης
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Pastinaca sativa urens
Pastinaca sativa sativa
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis graeca
Pedicularis leucodon leucodon
Pedicularis olympica