Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys fusca
Ophrys gottfriediana
Ophrys hebes
Ophrys heldreichii
Ophrys helenae
Ophrys holosericea maxima
Ophrys holosericea holosericea
Ophrys insectifera
Ophrys iricolor
Ophrys levantina
Ophrys lutea minor
Ophrys lutea melena
Ophrys lutea lutea
Ophrys mammosa grammica
Ophrys mammosa serotina
Ophrys mammosa mammosa
Ophrys oestrifera oestrifera
Ophrys oestrifera bremifera
Ophrys omegaifera
Ophrys reinholdii straussi