Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ornithopus pinnatus Ορνιθόπους ο πτερωτός
Ornithopus compressus Ορνιθόπους ο πεπιεσμένος
Ornithogalum wiedemannii
Ornithogalum sphaerolobum
Ornithogalum sphaerocarpum
Ornithogalum sibthorpii
Ornithogalum refractum
Ornithogalum prasinantherum
Ornithogalum oligophyllum
Ornithogalum nutans
Ornithogalum narbonense
Ornithogalum montanum
Ornithogalum kochii
Ornithogalum gussonii
Ornithogalum fimbriatum gracilipes
Ornithogalum excapum
Ornithogalum exaratum
Ornithogalum divergens
Ornithogalum creticum
Ornithogalum brevistylum