Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lotus conimbricensis
Lotus collinus Λωτός ο λοφώδης
Lotus angustissimus
Lotus aegaeus
Lotus aduncus
Lotononis genistoides Λωτονόνις η γενιστοειδής
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Lophochloa pubescens
Lophochloa hispida
Lophochloa cristata
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lomelosia sphaciotica