Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Lullula arborea arborea Δεντροσταρήθρα
Lullula arborea pallida Δεντροσταρήθρα
Loxia curvirostra Σταυρομύτης
Locustella naevia naevia Θαμνοτριλιστής
Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος
Larus minutus Νανόγλαρος
Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος γλάρος
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος