Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Kickxia elatine crinita
Kickxia commutata commutata
Kickxia commutata graeca
Kernera saxatilis